april 2007

Mens me vente på sommaren...

kan me kosa åkke med någen bilda frå sommaren i fjor. Som va ein fantastisk sommar, med masse fint ver. Me fekk bada meir enn me he gjort på mange år, å sporten gjekk i å finna nye fine badeplassa....

Noen gullkorn

I befruktningsøyeblikket smelter moren sammen med faren. Først blir moren bestøvet. Så fester støvet seg og begynner å slå røtter. Etterpå kommer babyen ut av en luke i enden av moren.En ektefelle ...

Visste du at...?

Venus er den eneste planeten som roterer mot sola?Hjernen din består av 80% vann?Skilpadder kan puste gjennom baken?Hitler var klaustrofobisk? De måtte sette opp et speil i heisen for å unngå at ha...

May Bente trenge sparetips

Kan någen hjelpa May Bente? Saken e den at ho shoppe altfor mye, å at kontoen begynne å minka drastisk! Å nå ska me jo t Paris, å då trengs d cash...Det ho bruge penga på sånn t vanlig e:Kaffi på s...

Og turen går til...

Jepp...PARIS=)Igår bestilte me flybilletta, å planen e å vær vekke i 11 daga! Så me får nok utforska ein heil del, ikkje bare i Paris men au i resten av Frankrike. Nå må me legga opp ein reiseplan,...

Søndagstur

Nok ein søndag med strålande ver! Så me valgte å ta åkke ein tur opp ein gammal skogsvei frå Skeie. D va nokså bratt opp, å med åkka (les May Bente) sin kondis blei d ein hard tur. Men når me endel...

Martin 6 år

På fredag va Martin 6 år, å me va så heldige å få komma i selskap=)

Hawaii, Oslo

Fem sterke historier om kjærlighet flettes inn i hverandre og ender i samme gatekryss på Grünerløkka på årets varmeste dag. En døende mann ligger på asfalten, men de som står rundt ham er mer leven...
hits